We're sorry but your browser is not supported by Marsh.com

For the best experience, please upgrade to a supported browser:

X

O NAS

Marsh jest światowym liderem w zakresie ubezpieczeń i innowacyjnych rozwiązań w obszarze zarządzania ryzykiem. Pomagamy klientom zarządzać ryzykiem w ich działalności, jak również poszukiwać nowych możliwości rozwoju ich biznesu.

Marsh jest światowym liderem w zakresie ubezpieczeń i innowacyjnych rozwiązań w obszarze zarządzania ryzykiem. Każdego dnia ponad 35 000 naszych ekspertów w ponad 130 krajach na świecie doradza klientom indywidualnym oraz korporacyjnym o różnej wielkości.

Marsh jest spółką zależną Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), Grupy wiodących na rynku dostawców specjalistycznych usług, które obejmują doradztwo i tworzenie nowych rozwiązań w takich obszarach, jak zarządzanie ryzykiem, strategia usług finansowych czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Grupa zatrudnia około 76 000 pracowników na całym świecie, a jej roczne przychody wynoszą prawie 17 miliardów USD. W coraz bardziej dynamicznym i złożonym środowisku biznesowym eksperci z Grupy MMC zapewniają klientom wsparcie poprzez projektowanie i dostarczanie innowacyjnych rozwiązań. W skład Grupy wchodzą także: Guy Carpenter - dostawca zaawansowanych rozwiązań w zakresie reasekuracji, które pomagają klientom osiągać zysk i rozwijać ich działalność; Mercer – lider w zakresie nowoczesnych, opartych na najnowszych technologiach rozwiązań w zakresie szeroko pojętego zarządzania zasobami ludzkimi oraz Oliver Wyman – doradzający klientom z sektora prywatnego oraz rządowego w zakresie strategii usług finansowych i wizerunkowych.

Zachęcamy do śledzenia Marsh w mediach społecznościowych: Twitter @MarshGlobalLinkedInFacebookYouTube oraz do subskrypcji serwisu informacyjnego BRINK.

Historia

Firma, pod nazwą Marsh & McLennan Companies działa od 1871 roku i jest pionierem w zakresie ryzyka i usług ubezpieczeniowych od ponad 130 lat.

Ten czas pozwolił nam wykazać się w roli lidera tej branży na wiele sposobów:

  • Wprowadziliśmy pojęcie brokera ubezpieczeniowego działającego jako nabywca ubezpieczenia w imieniu Klientów, a nie jako sprzedawca ubezpieczeń. Nieustannie staramy się poprawiać jakość naszych usług poprzez wprowadzanie innowacyjnych programów ubezpieczeniowych oraz efektywne procesy aranżowania programów.
  • Jesteśmy pionierami koncepcji samo-ubezpieczenia, obejmującej działania w zakresie zarządzania ryzykiem, w celu zmniejszenia ekspozycji firmy na ryzko. W 2009 roku Praktyka MarshRisk Consulting w Wielkiej Brytanii otrzymała tytuł najlepszego dostawcy usług w zakresie zarządzania ryzykiem, nadany przez European Risk Management Awards.
  • Jesteśmy pierwszym brokerem, który wysłał ekspertów do spraw ryzyka na miejsce katastrofy w San Francisco, gdzie doszło do trzęsienia ziemi. Dzisiaj jesteśmy liderami w analizie ryzyka katastroficznego dzięki najnowszym technikom modelowania ryzyka katastroficznego.
  • Zaprojektowaliśmy i zaaranżowaliśmy ubezpieczenie na życie dla astronautów pierwszego amerykańskiego programu załogowych lotów kosmicznych (Mission Mercury). Obecnie Marsh posiada największy portfel Klientów z sektora lotniczego na świecie.
  • Wprowadziliśmy na rynek „szyte na miarę” rozwiązania z zakresu procesów fuzji i przejęć, obejmujące doradztwo podatkowe, zapewnienia i oświadczenia oraz spory związane z transakcjami. Nasze usługi tworzą dla naszych Klientów wartość dodaną oraz mają na celu uproszczenie procesów transakcyjnych. W 2005 roku, nasza wiodąca na rynku praktyka PEMA (Private Equity and Mergers & Acquisitions) świadczyła usługi doradcze przy ponad 400 transakcjach w Europie.
Kultura

Marsh prowadzi działalność zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i zawodowymi. W sposób szczególny wspieramy kulturę bezwzględnie przeciwstawiającą się przekupstwu.

Narzucone na wszystkie poziomy naszej organizacji najwyższe standardy stanowią fundamentalną zasadę przestrzegania zasad prawości i etycznego zachowania. Nasz kodeks postępowania, The Greater Good, pomaga zrozumieć zasady prawne, etyczne i związane z nimi obawy, które występują podczas wykonywania codziennej pracy. Kodeks opisuje podstawowe obowiązki pracowników Marsh oraz rozszerzone obowiązki menedżerów, przedstawiając ogólną wizję najważniejszych aspektów polityki etyki biznesu naszej firmy.