We're sorry but your browser is not supported by Marsh.com

For the best experience, please upgrade to a supported browser:

X

Ubezpieczeniowa ochrona fuzji i przejęć w świetle COVID-19

Małgorzata Splett - Dyrektor Działu FINPRO (ubezpieczenia finansowe i profesjonalne) i PEMA (fuzje i przejęcia)

Aktualnie pracujemy przy kilkunastu polskich procesach fuzji i przejęć (M&A), przy których rozważana, czy już aranżowana jest polisa od konsekwencji ryzyka złamanych zapewnień (W&I). Część procesów rzeczywiście delikatnie spowalnia, jednak aktualna sytuacja związana z koronawirusem nie wydaje się mocno wpływać na procesy już zaawansowane.

Jeżeli niepewność związana z wirusem będzie utrzymywać się dłużej, spodziewamy się, że naturalnie mniejsza liczba toczących się procesów M&A być może wpłynie na mniejszą liczbę zawieranych polis transakcyjnych w roku 2020. Być może, ponieważ apetyt na polisy z miesiąca na miesiąc rośnie, a co roku odnotowujemy kilkudziecięcioprocentowy przyrost  liczby plasowanych polis, można więc spodziewać się, że liczbowo polis nie będzie wcale mniej. Mimo wszystko jesteśmy pod katem liczby nowych transakcji optymistami – tańsze spółki mogą okazać się teraz „łakomym kąskiem” dla kupujących.

Obecna sytuacja i zmiany w normalnym toku działalności większości spółek intensyfikują oczywiście możliwość uruchomienia polisy W&I przez stronę kupującą, już po przejęciu spółki.

W konstrukcji, gdy ubezpieczonym jest strona kupująca, polisa uruchomi się, gdy kupujący dowie się o złamaniu zapewnienia z umowy sprzedaży przez stronę składającą zapewnienia.

Ubezpieczyciele będą obawiać się przede wszystkim ubezpieczania zbyt ogólnie definiowanych zapewnień, dla wszelkich pół działalności, które mogą w aktualnych warunkach funkcjonować inaczej niż w toku normlanej działalności. Przykładowo, mogą uważniej przyglądać się zapewnieniom  dotyczącym braku zmiany okoliczności, zapasów, czy egzekwowania należności.

W trakcie drugiej fazy procesu plasowania polisy transakcyjnej (underwriting), ubezpieczyciele z pewnością uważniej będą zwracać uwagę na kondycją spółki przejmowanej i jej plany kontynuacji działalności w świetle aktualnej sytuacji związanej z Covid-19.

Ubezpieczyciele będą na pewno badać ekspozycję biznesu spółki przejmowanej  w takich obszarach jak: zmiany w łańcuchu dostaw, wpływ zmian popytu na produkty i usługi spółki, czy baza klientów i dostawców spółki. Rynki ubezpieczeniowe z pewnością będą chciały również zyskać komfort w zakresie realnej wyceny spółki przejmowanej w sytuacji zmieniającej się sytuacji gospodarczej.

Coraz większa grupa ubezpieczycieli już zaczyna wprowadzać wyłączenia związane z Covid-19. Ich treść i „szkodliwość” dla zakresu ochrony zależy od apetytu ubezpieczycieli.

Małgorzata Splett

Koronawirus i jego wpływ na transport towarów

Dariusz Klinger - Broker Dyrektor, Ekspert w zakresie ryzyk TSL

Ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych oraz polisy crime w świetle COVID-19

Małgorzata Splett - Dyrektor Działu FINPRO (ubezpieczenia finansowe i profesjonalne) i PEMA (fuzje i przejęcia)