We're sorry but your browser is not supported by Marsh.com

For the best experience, please upgrade to a supported browser:

X

Risk in Context | Koronawirus

Cykliczne publikacje i analizy ekspertów Marsh Polska poświęcone wybranym rozwiązaniom w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem w obliczu pandemii.

Koronawirus Blogi

Ubezpieczeniowa ochrona fuzji i przejęć w świetle COVID-19

Małgorzata Splett - Dyrektor Działu FINPRO (ubezpieczenia finansowe i profesjonalne) i PEMA (fuzje i przejęcia)

Aktualnie pracujemy przy kilkunastu polskich procesach fuzji i przejęć (M&A), przy których rozważana, czy już aranżowana jest polisa od konsekwencji ryzyka złamanych zapewnień (W&I).

Czytaj więcej

Ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych oraz polisy crime w świetle COVID-19

Małgorzata Splett - Dyrektor Działu FINPRO (ubezpieczenia finansowe i profesjonalne) i PEMA (fuzje i przejęcia)

Praca w trybie home office (HO) na dużą skalę może powodować problemy z dostępnością sieci, czy systemów.

Zagadnienia dotyczące Ubezpieczeń D&O w świetle COVID-19

Włodzimierz Pyszczek – Dyrektor ds. Kluczowych Klientów

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Członków Władz Spółek (D&O) zapewnia pokrycie kosztów obrony i odszkodowań na wypadek roszczeń przeciwko osobom zarządzającym spółkami, podnoszonych przez osoby, które uznały, że poniosły szkodę na skutek „nieprawidłowego zachowania” managera. Obejmuje ono również sytuację postępowań urzędowych wszczynanych przez władze w związku z domniemanym lub faktycznym nieprawidłowym działaniem managera.

Czytaj więcej

Koronawirus i jego wpływ na transport towarów

Dariusz Klinger - Broker Dyrektor, Ekspert w zakresie ryzyk TSL

Epidemia koronawirusa odciska coraz większe piętno na branży transportu towarów.  W wyniku wprowadzenia stref zamkniętych oraz obszarów o podwyższonym ryzyku zakażenia wirusem obserwujemy spore utrudnienia w transporcie morskim na kierunkach azjatyckich.

Czytaj więcej