We're sorry but your browser is not supported by Marsh.com

For the best experience, please upgrade to a supported browser:

X

COVID-19 og forsikring

Orientering om COVID-19 og forsikring

 


Ud over de sundhedsmæssige konsekvenser skaber COVID-19 udbruddet en usædvanlig kritisk situation for virksomheder og deres ansatte. Situationen rejser en række spørgsmål om, hvorvidt en eller flere forsikringer dækker, hvis virksomheden får en skade eller lider et økonomisk tab som følge af COVID-19..

Den konkrete dækning vil naturligvis altid være baseret på en konkret vurdering af den specifikke forsikringspolice samt de gældende forsikringsvilkår. Vi har her skabt et overblik over, hvordan en række forsikringstyper typisk vil foreholde sig til skader og tab som følge af COVID-19 udbruddet.

Oversigten inkluderer følgende forsikringstyper:

  • Rejse- og udstationeringsforsikring
  • Bygnings-, løsøre og driftstabsforsikring
  • Erhvervs- og produktansvar
  • Transportforsikring
  • Arbejdsskade
  • Sundheds- og livsforsikring
  • Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring (D&O) & Employment Practices Liability (EPL)
  • Entreprise- og montageforsikring
  • Kriminalitet og Cyberforsikring

I højre side kan du downloade oversigten på engelsk eller dansk.